Gå direkt till innehållet
Finlands utrikesministerium

Finland utvecklar de konsulära tjänsterna och tillståndsservicen i Filippinerna - Finlands konsulära kontor, Manila : Aktuellt

FINLANDS KONSULÄRA KONTOR, Manila


English | Suomi | Svenska | 
Normal textstorlekStörre textstorlek
 
Nyheter, 14.11.2018 | Finlands ambassad, Kuala Lumpur

Finland utvecklar de konsulära tjänsterna och tillståndsservicen i Filippinerna

Finlands konsulära kontor i Manila flyttar i november 2018 in i samma lokaler som företaget VFS Globals center för tillståndsservice. För ärenden som gäller pass, personkort, legalisering eller konsulära tjänster kan du boka tid genom länken på det konsulära kontorets webbplats.

I visumärenden betjänar Norges ambassad i Manila.

Förfarandet för att söka uppehållstillstånd i Finland ändras. Tidigare måste man ansöka om uppehållstillstånd vid Finlands ambassad i Kuala Lumpur, men från och med december kan man också lämna in sin ansökan om uppehållstillstånd i Manila. Finland lägger ut mottagningen av ansökningar om uppehållstillstånd till tillståndscentret som drivs av VFS Global. Efter det har Finlands konsulära kontor begränsade resurser för att ta emot ansökningar om uppehållstillstånd.

Syftet med utläggningen är att underlätta inlämnandet av ansökningar och att erbjuda de sökande bättre service. Ansökningsblanketten kan fyllas i och betalas i webbportalen Enter Finland. Man måste emellertid boka tid vid centret för att lämna in sin ansökan. Ansökan om uppehållstillstånd ska alltid lämnas in personligen.

Ambassaden i Kuala Lumpur sköter normalt redan bokade tider och man kan också i framtiden boka tid vid ambassaden för att lämna in ansökningar om uppehållstillstånd.

Det är fortsättningsvis Migrationsverket som behandlar ansökningar om uppehållstillstånd.

VFS Global-centrets webbplats och nya servicenummer tas i bruk i slutet av november 2018.

Skriv ut

Detta dokument

Uppdaterat 14.11.2018


© Finlands konsulära kontor, Manila | Kontaktuppgifter