Suoraan sisältöön
Suomen ulkoministeriö

Avioliitto - Suomen konsulitoimisto, Manila : Palvelut : Avioliitto

SUOMEN KONSULITOIMIPISTE, Manila


English | Suomi | Svenska | 
Kirjasinkoko_normaaliKirjasinkoko_suurempi
 

Avioliitto

Avioliiton solmiminen Filippiineillä

Filippiineillä avioitumista (sekä kirkollinen että siviilivihkiminen) varten tarvitaan yleensä seuraavat asiakirjat Suomesta:

  • monikielinen esteettömyystodistus (todistus Suomen lain mukaisesta oikeudesta mennä avioliittoon ulkomaan viranomaisen edessä). Todistuksen saa oman kotipaikkakunnan maistraatista tai seurakunnasta. Todistuksen tulee olla alkuperäinen.
  • syntymätodistus (englanninkielinen virkatodistus)
  • passi

Jotta Suomessa myönnetyt asiakirjat ja todistukset hyväksytään Filippiineillä, tulee ne ensin laillistuttaa (legalisoida)  ulkoasiainministeriön kansalaispalveluosastolla  ja tämän jälkeen Filippiinien konsulaatissa Helsingissä. Esteettömyystodistuksen osalta on syytä huomioida, että se on voimassa neljä kuukautta sen myöntöpäivästä.

Ulkoministeriö/Konsulipalvelut KPA-40
Käyntiosoite: Kanavakatu 3 B, 2. krs, Helsinki
Sähköposti: legalizations@formin.fi
Asiakaspalvelu avoinna ma-ke klo 9-12

Filippiinien kunniakonsulaatti 
Käyntiosoite: Tarkk'ampujankatu 2 A 6 (2. kerros, ovessa Nyrölä), 00140 Helsinki 
Puh. +358 40 7071817 tai +358 40 5009706 (puhelut päivittäin klo 13-15)
Sähköposti: teresita.ruutu@saunalahti.fi tai  jyrki.kupila@yahoo.fi

Paikallisviranomaiset voivat vaatia myös muita asiakirjoja (esim. englanninkielinen käännös avioerotodistuksesta), joten avioitumiseen tarvittavat asiakirjat ja muut vaatimukset tulee aina tarkistaa suoraan vihkijäviranomaiselta Filippiineillä.

Suomen konsulitoimipiste Manilassa ei voi myöntää esteettömyystodistuksia, vaan avioesteidentutkinnasta vastaavat maistraatit ja seurakunnat Suomessa. Mikäli paikallisviranomaiset vaativat konsulitoimipisteen vahvistusta suomalaiselle esteettömyystodistukselle, niin konsulipalvelulain nojalla toimipiste voi laatia todistuksen kyseisen asiakirjan sisällöstä. Tätä varten alkuperäinen asianmukaisesti Suomessa myönnetty ja laillistettu esteettömyystodistus tulee toimittaa konsulitoimipisteeseen yhdessä suomalaisen osapuolen passin kanssa. Kyse on notaaritoimenpiteestä, josta peritään käsittelymaksu. Lisätietoja palveluhinnastosta.

Avioliiton rekisteröiminen Suomen väestötietojärjestelmään

Maaliskuun 2010 alussa voimaan tullut laki väestötietojärjestelmästä ja väestörekisterikeskuksen varmennepalveluista (661/2009) velvoittaa ulkomailla oleskelevan Suomen kansalaisen ilmoittamaan välittömästi Suomen väestötietojärjestelmään ulkomailla oleskelunsa aikana tapahtuneet henkilötietojen muutokset, kuten lapsen syntymä, avioliitto, avioero ja nimenmuutos. Filippiineillä solmittu avioliitto tulee myös rekisteröidä Suomeen. Rekisteröinnin voi tehdä joko suoraan kotipaikkakuntansa maistraattiin tai konsulitoimipisteen välityksellä.

Avioliiton rekisteröimistä varten tarvitaan lopullinen Filippiinien keskusrekisteriviranomaisen PSA:n (Philippine Statistics Authority) viralliselle turvapaperille painama vihkitodistus. Vihkitodistuksen pitää olla asianmukaisesti laillistettu. Laillistaminen on kaksivaiheinen. Vihkitodistus tulee ensin laillistuttaa Filippiinien ulkoministeriössä  (Department of Foreign Affairs, DFA) ja tämän jälkeen Suomen konsulitoimipisteessä Manilassa. On hyvä huomioida, että lopullisen vihkitodistuksen saaminen voi kestää Filippiineillä useita kuukausia.

Philippine Statistics Authority, PSA
East Avenue, Quezon City, Metro Manila 
Puh. +63 2  926 8-05 / 926 8672

Department of Foreign Affairs DFA 
Authentication Division, Office of Consular Affairs Building, Diosdado Macapagal Avenue, Parañaque City, Metro Manila

Mikäli avioliitto rekisteröidään konsulitoimipisteen kautta Suomen väestötietojärjestelmään, tulee asiakkaan täyttää väestörekisterilomake (llmoitus ulkomailla vihitystä Suomen kansalaisesta). Lomakkeita voi ladata seuraavalta sivustolta:www.suomi.fi/asiointi. Lomakkeeseen liitetään laillistettu vihkitodistus ja kopiot molempien puolisoiden passeista. Konsulitoimipiste toimittaa lomakkeen liitteineen edelleen Suomeen rekisteröitäväksi.

Lisätietoa avioliiton solmimisesta ulkomailla

Maistraatti
Kirkon Ulkosuomalaistyön sivut
Suomi.fi

Tulosta

Tämä dokumentti

Muualla verkossa

Päivitetty 2.4.2019


© Suomen konsulitoimipiste, Manila  | Tietoa palvelusta  | Yhteystiedot