Suoraan sisältöön
Suomen ulkoministeriö

Notaari- ja laillistamisasiat - Suomen konsulitoimisto, Manila : Palvelut : Notaari- ja legalisointiasiat

SUOMEN KONSULITOIMIPISTE, Manila


English | Suomi | Svenska | 
Kirjasinkoko_normaaliKirjasinkoko_suurempi
 

Notaari- ja laillistamisasiat

Suomen edustustoissa voidaan konsulipalvelulain nojalla hoitaa julkisen notaarin tehtäviä rajoitetusti. Näitä tehtäviä ovat muun muassa:

  • asiakirjojen laillistaminen (legalisointi)

  • allekirjoituksen oikeaksi todistaminen

  • jäljennöksen oikeaksi todistaminen

  • todistuksen antaminen esitetyn asiakirjan sisällöstä

On syytä huomioida, että konsulitoimipiste ei käännä suomalaisia ajokortteja tai vahvenna niiden sisältöä Filippiinien viranomaisia varten, vaan englanninkielinen ajokorttiote on tilattavissa sähköisesti suomi.fi -palvelusta

Legalisoitavien asiakirjojen tulee olla alkuperäisiä eikä niitä voi toimittaa postitse, vaan ainoastaan henkilökohtaisesti tai valtuutetun asiamiehen välityksellä.

Notaaritodistusta haettaessa tai asiakirjaa laillistettaessa tulee asiaa hoitavan henkilön pystyä kertomaan, mitä tarkoitusta ja viranomaista varten todistusta haetaan tai asiakirja laillistetaan. Tämä täytyy myös ilmaista mahdollisessa valtakirjassa.

Notaari- ja legalisointiasiat ovat yleensä maksullisia toimenpiteitä, katso tarkemmat tiedot palveluhinnastosta.

Notaari-ja legalisointiasioita voi hoitaa konsulitoimipisteen asiakaspalveluaikana maanantaista perjantaihin klo 9-12.00.

Asiakirjojen laillistaminen

Jotta ulkomailla (paitsi Pohjoismaat) laadittu ulkomaan viranomaisen antama asiakirja saisi tarkoitetun oikeusvaikutuksensa Suomessa, on asiakirja laillistettava (legalisoitava) kansainvälisen käytännön mukaan.

Asiakirjan laillistaminen on asiakkaan oikeusturvaan liittyvä toimenpide, jolla varmistetaan se, että todistuksen antajalla on oikeus antomaassa maan lakien mukaan tällaisen todistuksen antamiseen ja että se on annettu oikeansisältöisenä ja on pätevä asiakirja antomaassa. Esimerkiksi vihkitodistuksessa on tärkeää, että vihkijänä toimineella henkilöllä on oikeus maansa lakien mukaan vihkiä.

Laillistaminen tehdään kahdella eri tavalla riippuen siitä, onko kyseinen maa allekirjoittanut Haagin yleissopimuksen vuodelta 1961 vai ei. Haagin sopimukseen liittyneistä maista toimitettu asiakirja laillistetaan ns. Apostille-todistuksella (leima tai paperinen todistus). Filippiinit ei ole liittynyt Haagin yleissopimukseen.

Filippiiniläisten asiakirjojen laillistaminen

Filippiinien viranomaisten antamat todistukset laillistetaan siten, että ne tarvittaessa käännätetään englannin kielelle, sitten laillistetaan Filippiinien ulkoministeriössä ja tämän jälkeen Suomen konsulitoimipisteessä Manilassa.

Department of Foreign Affairs (DFA)

Authentication Division, Office of Consular Affairs Building, Diosdado Macapagal Avenue, Parañaque City, Metro Manila

Laillistaminen valtakirjalla

Mikäli asiakirjan laillistaa joku muu kuin asianomainen itse, tulee laillistajalla olla mukana:

  • vapaamuotoinen, alkuperäinen ja yksilöity valtuuttajan allekirjoittama, päivätty valtakirja, josta käy ilmi sekä valtuuttajan että valtuutetun nimet sekä mitä asiaa varten valtuus on annettu. Valtakirja tulee osoittaa Suomen konsulitoimipisteelle ja siitä tulee ilmetä, mitä tarkoitusta ja viranomaista varten laillistettua asiakirjaa tarvitaan Suomessa.

  • valtuutetun henkilön alkuperäinen henkilötodistus sekä kopio todistuksen omistajan passista ja maahantuloluvasta (viisumi tai oleskelulupa) Suomeen.

Valtuuttaja on henkilö, jota asiakirja koskee, alaikäisen lapsen kohdalla valtuuttaja on hänen virallinen huoltajansa.

Suomalaisten asiakirjojen laillistaminen

Suomen viranomaisten myöntämät asiakirjat täytyy vastaavasti legalisoida Suomessa ensin ulkoasiainministeriön kansalaispalveluosastolla ja tämän jälkeen Filippiinien kunniakonsulaatissa Helsingissä.

Tulosta

Tämä dokumentti

Päivitetty 3.8.2016


© Suomen konsulitoimipiste, Manila  | Tietoa palvelusta  | Yhteystiedot